# A Budapest School Modell kapcsolódása a közoktatáshoz

A rendszerünk jobb átláthatósága miatt az alábbiakban kivonatosan összefoglaljuk, miben nem különbözik a BPS Általános Iskola és Gimnázium egyedi pedagógiai programja a közoktatás működési szabályaitól, azaz intézményünk miben nem kérelmez eltérést az Nkt. előírásaitól. Mivel sok esetben inkább nem egyedi az iskola működése, ezért nem célunk egy teljes lista összeállítása, a legfőbb pontokat emeltük ki:

 1. Minden gyerek minden félévben minden tantárgyból osztályzatot kap.
 2. Az iskolában a NAT tantárgyai mind megjelennek, céljukat és tartalmukat az iskola nem változtatja, csak lehetőséget ad azok kiegészítésére.
 3. Az iskola minden gyerek számára célul tűzi ki a NAT minden tanulási eredményének elérését.
 4. Az iskolának vannak teljesítmény-elvárásai és fontos az előírt tananyag átadása, a követelmények teljesítése, a tanulói terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések megtartása.
 5. Az iskolában tudomásul vesszük, hogy a gyerekek egyéni teljesítőképessége változó. Lesznek olyanok, akik elégséges szinten érik el a tanulási eredményeket, és lesznek, akik példásan teljesítenek.
 6. Az iskola működése biztosítja az iskolák közötti átjárhatóságot, mivel az iskola helyi tanterve száz százalékban követi a NAT-ot, ugyanolyan bizonyítványt kapnak, ugyanolyan osztályzatokkal, mint a többi köznevelési intézményben.
 7. Az iskolában az Nkt. szerinti pedagógus végzettségnek elfogadott végzettségű pedagógusok tanítanak.
 8. Az iskolában a tanítás alapegységei a foglalkozások, amelyeknek a kereteit, témáját a tanárok alakítják, a folyamatokat ők irányítják az elérni kívánt célok alapján.
 9. Az iskola felkészít az érettségire, megszervezi azt, és cél, hogy a gyerekek leérettségizzenek.
 10. Az iskolának - székhelye mellett - vannak telephelyei, amelyek alkalmasak oktatás és nevelés ellátására. A telephelyeket az illetékes hatóság engedélyezi.
 11. Az Nkt.-ban lefektetett mindennapos testmozgás elvét és előírásait változatlan formában követi az iskola.
Utolsó modosítás: 5/11/2020, 6:18:38 AM