# Tantárgyi óraszámok

Tantárgy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Állampolgári ismeretek 1 1
Biológia 3 2
Digitális kultúra 1 1 1 1 1 1 2 1 2
Dráma és színház 1
Első idegen nyelv 2 3 3 3 3 3 3 4 4
Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Etika 1 1 1 1 1 1 2 2
Fizika 2 3
Földrajz 2 1
Hon- és népismeret 1
Kémia 1 2
Környezetismeret 1 1
Magyar nyelv és irodalom 7 7 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4
Második idegen nyelv 3 3 3 3
Matematika 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Mozgóképkultúra és médiaismeret 1
Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1
Természettudomány 2 2 4 5 2
Testnevelés és egészségfejlesztés 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Történelem 2 2 2 2 2 2 3 3
Vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Közösségi nevelés (osztályfőnöki) 1 1 1 1 1 1 1 1
Kötött célú órakeret 4 4
Összesen 22 22 22 23 26 26 27 27 31 31 26 24
  • Hon- és népismeret tantárgy a 6. évfolyamon van.
  • A Biológia, Fizika, Földrajz és Kémia a diszciplináris tartalmak az iskola a 7. és 8. évfolyamon egy integrált Természettudomány tantárgy részeként jelennek meg.
  • Második idegennyelv tantárgy célja, hogy a gyerekek 12. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A2 szintet.
  • A 12. évfolyamon az iskola a Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyat választja.
Utolsó modosítás: 5/8/2020, 11:49:02 AM