# A különleges bánásmódot igénylő gyerekek

A sajátos nevelési igényű (SNI) és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel (BTMN) küzdő gyerekeknek joga, hogy képességprofiljuknak megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljenek. A gyerekeknek ezt az igényét minden esetben és kizárólag az erre a feladatra dedikált szakértői bizottságok állapíthatják meg vagy zárhatják ki állami vagy magánellátás keretén. A Budapest Schoolban a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek tanulásának támogatása tanulóközösségenként eltérhet, de az alábbi alapelvek érvényesítése fontos:

  • A trimeszterenkénti részletes rubric visszajelzések lehetővé teszik a gyerek haladásának nyomon követését, így a tanulással összefüggő elakadások és iskolai jólléttel kapcsolatos problémák időben történő észlelését is.

  • A mentoroknak ismerniük kell a gyerekek sajátosságait. A szülőnek és a mentornak őszintén, egymást segítve kell a gyerek egyéni támogatására felkészülniük. Amikor felmerül a sajátos nevelési igény (SNI) ill. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek (BTMN) gyanúja, ez sokszor nehéz beszélgetéseket is jelent - ebben a mentorok a gyógypedagógiai felelős (LINK!!!) valamint a gyógypedagógiai koordinátor (LINK!!!) segítségére támaszkodhatnak.

  • A tanulásszervezésnek, a moduloknak, a foglalkozásoknak a gyerekek képességprofiljának ismeretében differenciáltnak kell lenniük. Fontos, hogy a gyerekek sajátos igényeit a szaktanárok, külsős modultartó tanárok is ismerjék, a személyre szabott támogatás biztosítása érdekében.

  • Minden folyamatban lévő és lezárult gyógypedagógiai vizsgálatnak kell, hogy legyen visszakereshető dokumentációja.

  • A szakvéleményekben javasolt fejlesztőórák a szülőkkel egyeztetve és együttműködve megvalósulnak a gyerek hetirendjével összhangban. A fejlesztés ívét egyéni fejlesztési tervben rögzíti a fejlesztést végző szakember.

  • A tanároknak együtt kell működniük a gyerek fejlesztésében részt vevő szakemberekkel.

Utolsó modosítás: 8/16/2022, 12:54:09 PM