# A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek

A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek támogatásához elsődlegesen a tanulásszervezőknek, a mentoroknak és a szaktanároknak kell differenciáltan, sokszínűen, türelemmel és személyre szabottan foglalkozni.

  • A mentoroknak ismerniük kell a gyerek sajátosságait. A szülőnek és a mentornak őszintén, egymást segítve kell a gyerek egyéni támogatására felkészülniük. Ehhez sokszor külső diagnózisra, szakember bevonására és a felnőttek közötti nehéz beszélgetésekre van szükség.

  • A mentoroknak meg kell osztaniuk a gyerekek sajátos igényeit a többi tanárral, a szaktanárokkal, hogy ők is fel tudjanak készülni a gyerekek személyre szabott támogatására.

  • A tanulásszervezésnek, a moduloknak, a foglalkozásoknak, azaz a gyerekek teljes tanulási élményének differenciáltnak, egyéniesítettnek kell lennie, hogy az eltérő képességekkel bíró gyerekek is tudjanak együtt tanulni. Ahogy egy nagycsaládban is figyelünk a különböző gyerekek eltérő igényeire, képességszintjeire.

  • A szemléltetésnek, a tevékenységeknek sokoldalúaknak kell lenniük, sokféle feladatot, speciális eszközöket kell használni. A gyerekek élménye változatos kell hogy legyen.

  • Külső szakemberekkel kell konzultálni, és a diagnózisban szereplő javaslatokat be kell építeni a mindennapok tervezésébe. Ebben a szülőnek és a tanároknak szorosan együtt kell működniük.

  • Az egyéni haladási ütem biztosítására egyéni fejlesztési és tanulási tervet kell készíteni.

  • A tanároknak együtt kell működniük a gyermek/tanuló fejlesztésében részt vevő szakemberekkel.

A fenti listából a legfontosabb elem: a tanár—gyerek—szülő hármas mellé be kell általában hívni külső, a gyerek igényeit jól értő szakembert támogatónak. A BPS-iskola csak akkor tud segíteni, ha minden fél tudatosan áll hozzá a kiemelt figyelem szükségletéhez.

Utolsó modosítás: 7/18/2020, 3:10:53 PM