# Pedagógiai és pszichológiai háttér

Az iskolák működésének tanulmányozása mellett a Budapest School komoly tudományos-elméleti háttérre alapozta koncepcióját.

Ezek közül is oktatási programjának központjában Carol Dweck fejlődésközpontú szemlélete áll. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk az alábbi elméletek gyakorlati alkalmazására is:

Reformpedagógiai irányzatok elméletei, különös tekintettel:

 • Montessori-pedagógia (Maria Montessori),
 • kritikai pedagógia (Paulo Freire)
 • élménypedagógia (John Dewey)
 • felfedeztető tanulás (Jerome Bruner)
 • projektmódszer (William Kilpatrick)
 • kooperatív tanulás (Spencer Kagan)

Pszichológia és szociálpszichológiai kutatások eredményei:

 • kognitív interakcionista tanuláselmélet (Jean Piaget)
 • személyközpontú pszichológia (Carl Rogers)
 • kommunikáció és konfliktuskezelés (Thomas Gordon)
 • erőszakmentes kommunikáció (Marshall Rosenberg)
 • pozitív pszichológia eredményei, különös tekintettel: flow-elmélet, kreativitás kutatások (Csíkszentmihályi Mihály)
 • érzelmi és társas intelligencia (Peter Salovey, John D. Mayer, Daniel Goleman)
 • motivációkutatások; ezeket jól foglalja össze Daniel H. Pink műve Motiváció 3.0 műve (Pink, 2011)
 • hősiesség pszichológiai alapjai (Phil Zimbardo)
 • fejlődésfókuszú szemlélet (Carol Dweck)
Utolsó modosítás: 7/18/2020, 3:10:53 PM