# NAT céljainak támogatása

A Nemzeti alaptantervben szereplő fejlesztési célok elérését és a kulcskompetenciák fejlődését több minden támogatja:

  • Egyrészt a tantárgyak 100%-ban lefedik a NAT fejlesztési céljait kulcskompetenciáit, műveltségi területeit és tananyagtartalmát.

  • Másrészt az iskola életében, folyamatában való részvétel sok esetben már önmagában biztosítja a kulcskompetenciák fejlődését és a NAT fejlesztési céljainak teljesülését.

A NAT fejlesztési céljainak elérését nemcsak a tantárgyak, hanem az iskola struktúrája is támogatja.

A NAT fejlesztési céljai Struktúra
Az erkölcsi nevelés közösség
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés projektek
Állampolgárságra, demokráciára nevelés közösség
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése saját tanulási út, közösség
A családi életre nevelés saját tanulási út, közösség
A testi és lelki egészségre nevelés közösség
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség közösség, projektek
Fenntarthatóság, környezettudatosság projektek
Pályaorientáció saját tanulási út
Gazdasági és pénzügyi nevelés projektek
Médiatudatosságra nevelés projektek
A tanulás tanítása saját tanulási út, mentorság

A saját tanulási út fogalma például önmagában segíti a tanulás tanulását, hiszen az a gyerek, aki képes önmagának saját célt állítani (mentori segítséggel), azt elérni, és a folyamatra való reflektálás során képességeit javítani, az fejleszti a tanulási képességét.

Egy másik példa: a Budapest School-iskolában a közösség maga hozza a működéséhez szükséges szabályokat, folyamatosan alakítja és fejleszti saját működését a tagok aktív részvételével. Ez az aktív állampolgárságra, a demokráciára való nevelésnek a Nemzeti Alaptantervben előírt céljait is támogatja.

A NAT kulcskompetenciáinak fejlesztését támogatják a tantárgyak és az iskola felépítése is az alábbiak szerint:

NAT kulcskompetenciái Struktúra
Tanulás kompetenciái saját tanulási út, mentorság
Kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) tanulási szerződés, portfólió
Digitális kompetenciák digitális portfóliókezelés
Matematikai, gondolkodási kompetenciák
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák közösség fókusz
Kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái interdiszciplináris modulok, KULT fejlesztési cél
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák saját tanulási út, önálló tanulás, közösség, projektek

# A tantárgyközi tudás- és képességterületek fejlesztésének feladata

A Budapest School iskola elvégzi a NAT kulcskompetenciáinak fejlesztését, támogatja a NAT által meghatározott fejlesztési területek céljait, és ellátja a műveltségi területekhez rendelt fejlesztési feladatokat. A foglalkozások többsége nem tantárgyak alapján szerveződik, így nálunk a tantárgyközi tudás az alapértelmezett.

Utolsó modosítás: 7/18/2020, 3:10:53 PM