# Az egészséges és boldog gyerek

A Budapest School-gyerekek boldogak, egészségesek, hasznosak közösségüknek. Képesek önmaguknak célokat állítani, azokat elérni. Képesek már kisgyerekkortól sajátjukként megélni a tanulást és ahhoz kapcsolódóan célokat elérni, és fokozatosan tanulják meg azt, hogy egyénileg és csoportosan is tudnak nagyszabású projekteket véghezvinni. Tesznek a saját egészségükért, jövőjükért, társaikért, kapcsolódnak önmagukhoz és társaikhoz.

A gyerekek személyiségfejődését két szinten támogatja az iskola. Az első szintet a mindennapi működés adja, mert az iskola működése önmagában személyiség- és egészségfejlesztő hatással bír. A második szintet a harmónia kiemelt fejlesztési irányelv biztosítja, ami holisztikus megközelítésével támogatja a gyerekek fizikai, lelki jóllétét és kapcsolódásukat a környezethez.

# Működésből adódó fejlesztések

Az iskola alapműködése, hogy a gyerekek csoportban, közösségben élnek, tanulnak, dolgoznak, ezért „természetes", hogy fejlődik az empátiájuk, kooperációs, kollaborációs képességük és érzelmi intelligenciájuk. Alapelvünk: minél közelebb áll az iskola működése a jövő hétköznapjaihoz, a családhoz és a munkahelyhez, annál jobban támogatja a boldog családi életre, a sikeres munkahelyre való felkészülést már önmagában az iskolában való aktív részvétel is. Ehhez hasonlóan, ahogy támogató, funkcionális, boldog családban felnőtt gyerekek nagyobb valószínűséggel lesznek maguk is egészségesebbek és boldogabbak.

A fejlődésfókuszú gondolkodásmód kialakítását kulcstényezőnek gondoljuk a gyerekeink hosszú távú boldogulásához. Ezért az iskolában a saját célok által irányított tanulási környezettől kezdve a jutalmazás, értékelés, visszajelzés módjáig minden azt a célt szolgálja, hogy a gyerekek képesek legyenek pozitívan gondolkodni magukról, ami az ép és egészséges embernek talán egyik legfontosabb jellemzője.

A teljes körű iskolai egészségfejlesztést az alábbi négy egészségfejlesztési feladat rendszeres végzése adja:

  • egészséges táplálkozás megvalósítása (elsősorban megfelelő, magas minőségű, lehetőleg helyi alapanyagokból)

  • mindennapi testmozgás minden gyereknek (változatos foglalkozásokkal, koncentráltan az egészségjavító elemekre, módszerekre, pl.tartásjavító torna, tánc, jóga)

  • a gyerekek érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával (ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok, stb.)

  • a környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi egészségfejlesztési modulok, modulrészletek hatékony (azaz „bensővéváló") oktatása

# Egészségügyi felmérés szervezése és hatása a gyerekek életére

A Budapest School-gyerekek megelőző jelleggel rendszeresen iskolaorvosi, védőnői és fogorvosi felülvizsgálaton vesznek részt. Az orvosi, védőnői és fogorvosi vizsgálatot a fenntartó a mindenkori jogszabályokban meghatározott rendszerességgel szervezi meg. Jelenleg ezeket külső helyszínen, megbízott orvossal, fogorvossal és védőnővel szervezi meg a fenntartó.

Minden tanulóközösség tanulásszervező csapata a tanév megkezdése előtt kijelöli az egészségnapokat: amikor a védőnői, orvosi, fogorvosi és egyéb fizikai és mentális felülvizsgálatokat megszervezi. Húsz főig egy, afölött pedig két napot kell megjelölni és a fenntartóval egyeztetni. Egyeztetni azért kell, hogy a különböző tanulóközösségek között ne legyen időpontütközés. Ha a gyerek az egészségnapon hiányzik az iskolából, akkor a szülő feladata a felülvizsgálatot megszerveznie.

Ezeken a napokon a gyerekek és a tanárok iskolaidőben elutaznak a rendelőkbe, felkeresik az orvost, fogorvost, védőnőt. Mivel a gyerekek kivizsgálása feltehetőleg egyesével történik, az éppen nem soron lévőknek sokat kell várnia. Ezért a tanárok erre az időre mikromodulokat terveznek az egészség témában. Ilyenkor a gyerekek olyan tanulási eredményeket érhetnek el, mint a „Tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy maga is felelős ezért." (5. évfolyam 1. félév).

A felülvizsgálatok eredményeit a gyerekek a mentorokkal megbeszélik, és ha szükséges, akkor az eredmények alapján fejlődési célokat fogalmaznak meg. A vizsgálatok eredményeit a gyerekek a portfóliójukban ugyanúgy megőrzik, mint például egy tudáspróba eredményét.

Utolsó modosítás: 7/18/2020, 3:10:53 PM