# Évfolyam, osztályzatok, bizonyítvány

A Budapest Schoolban tanuló gyerekek saját tanulási célokat tűznek ki, tanulnak, alkotnak, trimeszterenként frissítik a portfóliójukat, mentorukkal és a szaktanárokkal értékelik haladásukat, és ha kell, újraterveznek.

Saját céljaik vannak, és sokszor a saját céljaik eléréséhez maguknak kell felállítaniuk követelményeket.„Ha pszichológus akarok lenni, akkor emeltszintű biológia érettségit kell tennem. Ehhez a mai tudásom alapján nekem legalább hetente két órát kell a felkészüléssel foglalkoznom." Egyféle elvárásrendszer azonban adott a gyerek és az iskola számára, és ez a Nemzeti Alaptanterv elvárásrendszere.

# Évfolyam

A Nemzeti Alaptanterv tantárgyanként megadott elvárt tanulási eredményekkel határozza meg, hogy mit kell a gyerekeknek megtanulniuk ahhoz, hogy a NAT szerint is haladni tudjanak az 1. évfolyamtól a 12. évfolyamig. Az iskola feladata a gyerekeknek ebben a haladásban segíteni és a haladást nyomonkövetni. A BPS-iskolában egy gyerek akkor éri el egy tantárgy adott évfolyamhoz tartozó követelményeit, ha a NAT által megadott tanulási eredmények legalább 41%-át teljesítette. Ha a gyerek, az adott évfolyamhoz tartozó minden tantárgy követelményeit elérte, akkor léphet következő évfolyamra.

A BPS modell az évfolyamokra úgy tekint, mint egy szerepjáték nehézségi szintjeire: akkor léphet egy gyerek a következő szintre, ha az évfolyamhoz köthető tantárgyi tanulási eredményekből eleget összegyűjtött.

# Tanulási eredmények évfolyamokra és félévekre bontása

A BPS modell – a Nemzeti Alaptantervvel összhangban – több esetben több évfolyamot átívelő szakaszokra adja meg a tanulási eredményeket. Ha egy pedagógia szakasz H hosszúságú, és arra a szakaszra a Nemzeti Alaptanterv N tanulási eredményt határoz meg, akkor a program évente N/H tanulási eredmény elérését tekinti célnak mind a H évben.

Például a magyar nyelv és irodalom tantárgyból 136 tanulási eredményt kell elérni az első négy évfolyamon, ezért a program a gyerekek számára az első évfolyamra 136/4 = 35 tanulási eredményt elérését tűzi ki.

# Folyamatos és egyértelmű haladás

Mivel a BPS visszajelző rendszere folyamatos és rendszeres visszajelzést szorgalmaz, ezért a gyerekek a tanév közben is „gyűjtik" a tanulási eredményeket a portfóliójukba. Ennek alapján tanév közben nemcsak a gyerek, hanem a tanárai és a családja is mindig nyomon követhetik, hogy hol tart a gyerek és mit kell tenni azért, hogy a tanév végére elérje a az évfolyamhoz tartozó követelményeket.

# Kevert korosztály és az évfolyamok

A gyerekek a BPS-iskolában sokszor vannak náluk fiatalabb vagy épp idősebb gyerekekkel. Sokszor, sokféle csoportbontásban dolgoznak: ugyanaz a két gyerek, aki együtt, egy csoportban tanul angolul, lehet, hogy külön tanul matematikáról, mert teljesen máshol tartanak a megértésben. Így az a kérdés, hogy „hányadikos vagy?'' nem annyira releváns a mindennapi tanulásban, mint az, hogy „mit tanulsz épp?''

Tanulási eredmények elszámolása

# Érdemjegyek és osztályzatok

Az iskola az érdemjegyek helyett használt folyamatos, többszempontú, személyes visszajelzéseit csak abban az esetben váltja osztályzatokká, azaz végzi el a félévi és az év végi minősítést osztályzatokkal, amikor iskolaváltás vagy továbbtanulás miatt erre szükség van, vagy a szülő vagy a gyerek ezt kéri.

Az osztályzatok kialakítása csak a gyerek által elért eredmények, alkotásai, demonstrált tanulási eredményei, azaz a portfóliója alapján történhet. Az osztályzatok kialakításához szükséges minden adat egy online elérhető adatbázisként tartalmaz mindent, ami a döntéshez szükséges lehet.

# Osztályzatok kialakítása

Osztályzatokat, amikor azokra szükség van, akkor a tantárgyi tanulási eredmények elszámolásával alakulnak ki egy algoritmus alapján. Tehát osztályzatokat nem a tanárok adnak a BPS-iskolában, hanem egy program számolja a gyerekek elért tanulási eredményei alapján.

A gyerekek bármikor elérhetnek egy tanulási eredményt, ha azt egy tanár elismeri. Ennek ténye bekerül a portfóliójukba. Egy tanulási eredményt vagy teljesített a gyerek, vagy nem, részben teljesíteni nem lehetséges. A teljesítés igazolásának szabályait az iskola SZMSZ-e szabályozza.

Az elért tanulási eredmények osztályzatra váltásának a módja a következő:

  • Vesszük a félévben, illetve év végén a teljes évben elért tanulási eredmények számát, tehát a gyerek által az adott félévben/évben teljesített tanulási eredmények számosságát.
  • Ezt elosztjuk a BPS modell elvárt tantárgyi tanulási eredmények számával, és megszorozzuk 100-zal.
  • A kapott százalékos mutatót az alábbi táblázat alapján osztályzattá alakítjuk:
Teljesítmény Osztályzat
0 - 40% 1
41 - 50% 2
51 - 60% 3
61 - 70% 4
71 - 100% 5

Az Ntk. előírja a tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését. Ezt a gyerek mentora trimeszterenként szövegesen vagy értékelő táblázatokban adja át.

# Osztályozó vizsga

Az évfolyamok teljesítésének és az osztályzatok megítélésének folyamata a gyerek évközi alkotásait, munkáját, teljesítményét tartalmazó portfólió alapján történik, ezért a folyamat megfelel a 20/2012.(VIII.31.) EMMI-rendelet 64. § (1) azon elvárásának, hogy a tanuló osztályzatait „évközi teljesítménye és érdemjegyei" alapján kell megállapítani, azzal a megkötéssel, hogy a BPS modell elfogadja az érdemjegyeknél gazdagabb szöveges és értékelőtáblázat-alapú visszajelzést.

Ha a portfólió alapján nem állapítható meg az évfolyamszintlépéshez és az osztályzathoz szükséges tanulási eredmények megléte, akkor a gyereknek ki kell egészítenie a portfólióját. Ez történhet akár egy tudáspróbával, vagy egy online teszttel is. Vagy el kell fogadnia, hogy még nem érte el a következő évfolyamszintre lépéshez szükséges tanulási eredményeket.

Ugyancsak kiegészítendő a portfólió, ha igazolt vagy igazolatlan mulasztások miatt az iskolában végzett munka nem volt elegendő az elégséges portfólió-elemek összegyűjtésére. Ez azt is jelenti, hogy az iskolának nem kell a fenti folyamattól, folyamatoktól eltérnie, csak a portfóliót kell kibővíteni, vagy a gyereknek el kell fogadnia, hogy még nem érte el a következő évfolyamszintre lépéshez szükséges tanulási eredményeket.

Ha a gyereket bármely okból felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, akkor a 20/2012.(VIII.31.) EMMI-rendelet 64. § (2) alapján osztályozóvizsgát kell tennie. Az iskolában az osztályozó vizsga a tanulási eredmények vizsgakörülmények közötti igazolása.

Utolsó modosítás: 6/25/2021, 10:43:00 AM