# Tankönyvek kiválasztása

A szaktanárok minden esetben maguk választják a modulhoz szükséges tankönyveket, szoftvereket, weboldalakat és egyéb eszközöket úgy, hogy

  • az megfelelő legyen annak a csoportnak, arra a célra, amit el akar érni;

  • minden esetben legyen mindenki számára elérhető (az esetek többségében értsd ingyenes) megoldás;

  • a szaktanárokat bátorítjuk arra, hogy új dolgokat próbáljanak ki, és tapasztalataikat az iskola többi tanárával osszák meg.

Mivel az iskolában a NAT-ban és a miniszter által közreadott kerettantervben meghatározott tanulási eredményeket kell elérni, az ehhez szükséges ismeretek megszerzéséhez a Budapest School az Oktatási Hivatal általi jegyzékben államilag támogatott, OFI által fejlesztett tankönyveket veszi alapul. A Budapest School tanárcsapatainak lehetőségük van arra, hogy ettől eltérő, a mindenkori tankönyvjegyzékben szereplő tankönyvvel segítsék a tanulási eredmények elérését. És arra is lehetőségük van, hogy egyáltalán ne használjanak tankönyvet, mert sokszor az internet elegendő információt tartalmaz.

A Budapest School programjának alapja, hogy a gyerekek egyéni céljaira szabott tanulási terveket készít. Ennek előfeltétele, hogy a könyvek használata is ehhez kapcsolódó módon, rugalmasan történjen, minden esetben az adott tanulási modul igényeihez szabva. Ennek érdekében a program pedagógusai folyamatosam állítják össze a gyerekek eltérő céljaihoz és képességszintjeihez igazodó differenciált tevékenységek és feladatsorok rendszerét.

A Budapest School-iskolában egy minden (modul)csoport csak olyan tankönyvet választhat, amelyik minden család számára elérhető. Ha valamelyik család nem tudja a könyvet magának megvásárolni, akkor a csoport többi tagja megvásárolja neki.

Utolsó modosítás: 7/18/2020, 3:10:53 PM