# korcsoportok a BPS-iskolában

# korcsoportok közötti váltás a BPS-iskolában

Összetett folyamat megállapítani, hogy egy gyerek mikor áll készen arra, hogy a következő szakaszban folytassa a tanulását, vagyis hogy alsóból felsőbe, felsőből középiskolába lépjen. Ezekben a helyzetekben a tanárcsapatoknak a szülőkkel partnerségben számos szempontot kell mérlegelniük. Minden gyerek esetében van egy összbenyomás arról, kész-e új környezetben, új hatások által tovább fejlődni, vagy számára a legjobb, ha az aktuális korcsoportban maradva erősíti meg a tudását, képességeit. A korcsoportváltó folyamat segítségével ezt az “összbenyomást” a BPS-ben egy olyan szempontrendszerbe foglaltuk, amely

 • komplex visszajelzést ad a gyerek készségeiről,
 • keretezi a kommunikációt a tanárok, szülők és a gyerekek között,
 • a megjelenített adatok a döntések meghozatalának alapját képezi(k),
 • kirajzolja a következő fejlődési szintet és ezáltal egyéni/fejlődési célokat is
 • mérő és visszajelző funkcióval is bír.

A Budapest Schoolban egy sokszempontú, többlépcsős döntési folyamat áll a korcsoportváltás mögött, hiszen azt nem kizárólag a tárgyi tudás meglétére alapozzuk, és nem a szakaszzáró tanév osztályzatai határozzák meg. A szempontok kialakításakor figyelembe vettük, hogy milyen minőségi eltérések vannak egy alsós, felsős vagy egy középiskolás gyerek ismeretszerzésének jellemzőiben és érzelmi-akarati sajátosságaiban a “hard skillek” meglétén túl.

# A korcsoportváltó értékelő táblázat

A korcsoportváltó folyamat középpontjában egy sokszempontú, komplex visszajelzés áll, ez a korcsoportváltó értékelő táblázat.

Az alsós korcsoport végén a korcsoportváltó értékelő táblázat segítségével megvizsgált fő területek közé tartozik az önirányított tanulás, a motiváció, a felelősségvállalás, az önálló döntéshozatal, rugalmasság, célállítás, együttműködési készség és a terhelhetőség. Az összesen 51 szempontot területek szerint csoportosítja:

 • basic skills: írás, olvasás és matematika
 • önismeret
 • tanulás
 • társas képességek
 • viselkedéskultúra
 • érzelmek
 • kommunikáció.

Az általános iskola befejezéséhez közeledve a korcsoportváltó értékelő táblázat komplex képet ad a gyerekek aktuális ismereteiről és szociális képességeiről. A tárgyi tudásszint/hard skillek mellett azokat a szempontokat jeleníti meg, amiken keresztül megragadhatók egy általános iskolás és egy középiskolás gyerek ismeretszerzésének minőségi eltérései. Ezek:

 • tudásmegosztás igénye,
 • célok melletti elköteleződés,
 • asszertivitás,
 • forráskritikus szemlélet,
 • énkép komplexitása.

A korcsoportváltó értékelő táblázat abban segít, hogy egy objektív szempontrendszer segítségével az iskola és a szülők releváns érveket mérlegeljenek egy transzparens döntési folyamatban. Az a cél lebeg a szemünk előtt, hogy a gyerekek érzelmileg biztonságos, és elég kihívást biztosító környezetben folytassák egyéni tanulási útjukat.

# A többlépéses korcsoportváltó folyamat

A BPS-iskolában az a döntés, hogy egy gyerek készen áll-e a korcsoportváltásra az alábbi szakaszok és lépések mentén születik meg:

 1. Felkészülés: a tanárcsapat a korcsoportváltó értékelő táblázat segítségével visszajelzést készít a gyerek számára.
 • A korcsoportváltás javasolt, ha a korcsoportváltó értékelő táblázatban több mint 40 szempont esetében a gyerek Felülmúltad/Teljesítetted a várt szintet értékelést kapott.
 • Nem javasolt a váltás, ha a Még nem/megközelítetted a várt szintet értékelés több mint 10 szempont esetén jelenik meg.
 • Bizonytalan a váltás, ha az értékek több szempont esetében a határ közelében vannak, és reálisan teljesíthető célokat tudunk állítani.
 1. Megállapodás: a mentortanár a szülőkkel beszélget a korcsoportváltó visszajelzésről, a gyerek erősségeiről és a fejlesztendő területekről. A korcsoportváltással kapcsolatos elvárásokat, célokat megfogalmazzák és rögzítik.

 2. Folyamatkövetés: ebben a szakaszban a korcsoportváltáshoz kapcsolódó célok nyomonkövetése zajlik. Ha a korcsoportváltás bizonytalan, ajánlott haladási naplóban rögzíteni a megállapodásokat és tevékenységeket, a haladást demonstráló eredményeket.

 3. Döntés: a tanév végi trimeszter visszajelzések között meg kell jelennie a kitöltött korcsoportváltó értékelő táblázatnak is. A visszajelzés alapján kialakított összbenyomásra, valamint a folyamatkövetés szakaszában megfigyelt eredményekre alapozva az érintett tanárcsapatok alátámasztott döntést hoznak arról, hogy a gyerek készen áll-e arra, hogy a tanulást a következő korcsoportban folytassa leendő új BPS-iskolájában.

Utolsó modosítás: 8/12/2022, 9:37:13 PM