# Portfólió

A tanulási-tanítási egységek, a modulok eredményeiből, a produktumokból és visszajelzésekből a gyerek és a mentor portfóliót állít össze, hogy a tanulás mintázatait észlelhesse, és a tanárok tudatosabban tudják a gyereket segíteni a céljai kitalálásában és elérésében. A portfólió a gyerek eredményeinek nyomon követését is szolgálja, és egyúttal a szülők felé történő visszajelzés eszköze is. Minden gyerek portfóliója folyamatosan épül: tartalmazza az általa elvégzett feladatokat, projekteket vagy azok dokumentációját, alkotásait, eredményeit, az esetleges vizsgák eredményeit és a társaitól, tanáraitól kapott visszajelzéseket. A portfólió célja, hogy minden információ meglegyen ahhoz, hogy

 • a gyerek és mentora fel tudja mérni, hogy sikerült-e a kitűzött célokat elérni, illetve mire van szüksége még a gyereknek új célok eléréséhez;

 • a szülő folyamatosan rálásson a gyereke tanulási útjára;

 • megítélhető legyen, hogy a tantárgyi követelményekhez képest hol tart a gyerek;

 • a gyerek a portfólió megtekintésével visszaemlékezhessen a tanultakra, ismételhessen, tudása elmélyülhessen;

 • eredményei alapján bizonyítványt lehessen kiállítani.

Portfólió tartalmazza a gyerek által elvégzett feladatokat,projekteket, alkotásait.

A portfólió folyamatosan frissül, a mindennapi, formális, nem-formális és informális tanulási helyzetek bármikor adhatnak okot a portfólió frissítésére. Az iskola életében kiemelt szerepe van a következő eseményeknek.

Minden modul végeztével a portfólióba kerül:

 1. A képesség elsajátításának, tanulási eredmény elérésének a ténye. Ha a modul során a gyerek megtanult százas számkörben alapműveleteket végezni, akkor annyi kerül be a portfólióba, hogy „Szóban és írásban összead, kivon, szoroz és oszt a százas számkörben". Amennyiben a készséget-képességet a gyerek és a tanár megítélése alapján nem sikerült megfelelően elsajátítani, úgy a gyakorlás ténye kerül be a portfólióba.

 2. Az alkotás vagy a projektmunka eredménye, ha a modul célja egy alkotás létrehozása volt.

 3. A részvétel ténye, ha a jelenlét volt a modul célja (például kirándulás az Országos Kéktúra útvonalán).

 4. Az elvégzett vizsgák, tudáspróbák, képességfelmérők, diagnózisok eredményei tanulási eredmények igazolásával is járnak.

 5. A kipakolás célja, hogy a gyerekek a tanároknak, szülőknek és más érintetteknek bemutassák elvégzett munkájukat, azaz a portfólióváltozásukat. A kipakolásra való felkészülés tulajdonképpen a portfólió összeállítása, prezentálásra való felkészítése, a portfólió frissítése.

 6. Társas visszajelzés eredményeként minden gyerek kap visszajelzést a társaitól. Ilyenkor összegyűjtik, mit tett a gyerek, ami a többiek elismerését és háláját kivívta. Ez is releváns adatokkal szolgálhat a portfólióhoz.

 7. A gyerek saját értékelése, reflexiója arról, hogyan értékeli, amit elért, fontos eleme a portfóliónak.

 8. A tanárok adhatnak kompetenciatanúsítványokat. Ezek rövid, specifikus visszajelzések, amelyek mutatják, ha valamit a gyerek megcsinált, valamiben fejlődött.

A mentorok segítenek a gyerekeknek a tanulás módját, folyamatát és eredményeit bemutatni portfólióban.

A portfólió segíti, hogy a szülők is jobban tudják követni a gyerekük tanulását, fejlődését.

# Formai követelmények

A portfóliónak rendezettnek, hozzáférhetőnek, elérhetőnek, visszakereshetőnek és könnyen bővíthetőnek kell lennie. A tanulóközösségeknek olyan (technológiai) megoldást kell választaniuk, aminek alapján a gyerek, tanár és a szülő naponta tudja a portfóliót bővíteni, és akár heti rendszerességgel át tudják tekinteni időrendben, modulonként vagy tantárgyanként a portfólió bővülését.

Utolsó modosítás: 7/18/2020, 3:10:53 PM