# A tanév ritmusa

A tanév több ciklus ismétlődésével írható le. A személyre szabott, saját célok által irányított tanulást a trimeszterek ciklusa határozza meg, az iskolarendszerben megszokott értékeléseket és bizonyítványokat a féléves ciklus határozza meg. Miért vezeti be az iskola a trimesztereket? Hogy tanévenként kétszer szánjunk minőségi időt arra, hogy a gyerekek ránézzenek a tanulási útjaikra, ha kell tervezzenek újra, és kapjanak új lendületet.

# Trimeszterek

A tanév tanulási útját három szakaszra bontja az iskola, ezeket három mérföldkő zárja le. Ezeket az időszakokat hívjuk trimesztereknek. Egy trimeszteren belül a tanulási célok tervezése után következik a tanulás, és a ciklust a visszajelzés és értékelés zárja. Amint egy ciklus véget ér, elkezdődik egy új.

Ez a felosztás követi az üzleti világ negyedéves tervezését, néhány egyetem trimeszterekre bontását, de leginkább az évszakokat. Minden periódus után értékeljük az elmúlt három hónapot, ünnepeljük az eredményeket, és megtervezzük a következő időszakot.

Az egyes trimeszterek átlagosan 10--11 hétig tartanak úgy, hogy a tanítással eltöltött napokat és a tanítási szünetekek mindig az állami oktatásirányítás által kiadott tanév rendjéhez igazodva határozzuk meg. A trimeszterek első hete mindig a tervezéssel, utolsó hete mindig az értékeléssel telik. Trimeszterenként átlagosan további egy hét a közösség építésével, önálló tanulással zajlik.

A trimesztereken belül az egyes tanulóközösségek között lehetnek néhány hetes eltérések, melyek a közösség sajátosságait követik.

A ciklusok állandósága adja a tanulás irányításához szükséges kereteket. Ezek megtartásáért az egyes tanulóközösségek tanulásszervezői felelnek, működésüket a fenntartó monitorozza. A tanév ritmusát, a trimeszteralapú tervezés és a félévalapú iskolarendszer-szintű visszajelzés illeszkedését a következő táblázat mutatja.

Időszak Tevékenység
szeptember közösségépítés
saját célok meghatározása
modulok kialakítása és meghirdetése
tanulás, alkotás
október tanulás, alkotás
november tanulás, alkotás
december portfólió frissítése
reflexiók
visszajelzések
célok felülvizsgálata
modulok változtatása igény esetén
január tanulás, alkotás
féléves értékelés kiadása
február tanulás, alkotás
március portfólió frissítése
reflexiók
visszajelzések
célok felülvizsgálata
modulok változtatása igény esetén
április tanulás, alkotás
május tanulás, alkotás
fél június évzárás, értékelés, bizonyítványok

# Szeptemberi közösségépítő időszak

A tanulóközösségek tanárai a közösség igényei szerint az első hetet vagy heteket közösségépítéssel töltik. Ez az időszak az első trimeszterbe esik.

# Féléves és évvégi értékelés

A külső rendszereknek és a törvényeknek való megfelelés miatt az iskola (az ötödik évfolyamtól) két félévre bontva határozza meg a tananyagtartalmakat, és ezzel összhangban az iskola automatikusan félévenkénti szöveges értékelést állít ki a portfólió alapján, ami nem más, mint a portfólióba bekerült dokumentált visszajelzések összegyűjtése.

A félév vége január vége (amit egy miniszteri rendelet évente határoz meg), ami a BPS-iskolában második trimeszterre esik, ezért a féléves értékelést az első trimeszter végén rögzített állapot szerint adja ki az iskola. Az 5--12. évfolyamon tanuló gyerekeknek decemberben és januárban módjuk és lehetőségük van a portfóliójuk frissítésére, ha a féléves értékelés és az osztályzatokra váltás eredménye számukra iskolaváltás, továbbtanulás miatt, vagy egyéb okból fontos. Részletesebben az évfolyamról, osztályzatokról, bizonyítványról szóló fejezet határozza meg a folyamatot.

Év végén, június első két hete az évvégi zárásra és minősítésre történő felkészülés időszaka, ami a portfólió frissítését, bővítését, kiegészítését jelenti.

Utolsó modosítás: 8/13/2022, 1:22:16 PM