# Saját tanulási célok, tanulási szerződés és a szerződő beszélgetések

Minden gyerek megfogalmazza és trimeszterenként újrafogalmazza a saját tanulási céljait: eredményeket, amelyeket el akar érni, képességeket, amelyeket fejleszteni akar, szokásokat, amelyeket ki akar alakítani. A saját célok elfogadásakor a gyerek és a mentora a szülőkkel együtt tanulási szerződést köt.

Csak olyan célok kerülhetnek a saját célok közé, amelyek minden érintettnek biztonságosak. Annyi megkötés van, hogy céloknak mindenképp ki kell terjedni a tantárgyi tanulási eredményekre ("hogy és mennyit akarok elérni a NAT-ból származó tanulási eredményekből") és a tantárgyi rendszeren kívüli célokra, feladatokra is.

Trimeszterenként a tanulásszervezők és a gyerekek megállnak, reflektálnak az elmúlt időszakra, és a tapasztalatok, valamint az elért célok ismeretében és az új célok figyelembevételével újraszervezik a foglalkozások rendjét, tehát azt, hogy mikor és mit csinálnak majd a gyerekek az iskolában. A mindennapi tevékenység során tapasztalt élmények, alkotások, elvégzett feladatok, kitöltött vizsgák, tehát mindaz, ami a gyerekekkel történik, bekerül a portfóliójukba. Még az is, amit nem terveztek meg előre.

A gyerekeket a mentoruk segíti a saját célok kitűzésében, a különböző választásoknál, a portfólióépítésben, a reflektálásban. A tanulási célok kitűzése az önirányított tanulás fokozatos fejlődésével és az életkor előrehaladtával folyamatosan egyre önállóbb tevékenységgé válik. Tanulási útjukon, céljai kitűzésében a mentor kíséri végig a gyerekeket.

A Budapest School személyre szabott tanulásszervezésének jellegzetessége, hogy a gyerekek a saját céljuk irányába haladnak, az adott célhoz az adott kontextusban leghatékonyabb úton. Tehát mindenki rendelkezik saját célokkal, még akkor is, ha egy közösség tagjainak céljai a tantárgyi tanulási eredmények azonossága, vagy a hasonló érdeklődés miatt akár 80% átfedést mutatnak.

A NAT műveltségi területeiben és a tantárgyakban megfogalmazott követelmények teljesítése is célja a tanulásnak, a tanulás fő irányítója azonban más. Mi azt kérdezzük a gyerekektől, hogy ezen felül mi az ő személyes céljuk.

# Hármas beszélgetés, szerződő beszélgetés

A tanulási szerződés egy megállapodás a tanárok, a gyerek és a szülők között, ami a trimeszter rendszerességgel megtörténő szerződő beszélgetés során születik meg. BPS-szülők, a mentorok és a BPS-gyerekek kötelezően résztvesznek ezen az online vagy jelenléti beszélgetésen. Természetesen előfordulhat, hogy egyik szülő nem tud részt venni, vagy kivételes körülmény miatt a szerződés aszinkron születek meg.

# Tanulási szerződés

Trimeszterenként a gyerek-mentor-szülő által kitűzött saját célokat, az ezekhez kapcsolatos vállalásokat a tanulási szerződések tartalmazzák. A tanulási szerződések a gyerekek, az érintet tanárok és a szülők számára visszakereshetőek és elérhetőek, azokat a gyerek portfóliónak részének kell tekinteni.

Utolsó modosítás: 8/11/2022, 1:34:06 PM