# Hiányzások, mulasztások, igazolások, késések

A Budapest School feladata, hogy olyan környezetet biztosítson a gyerekeknek, amiben boldogak, felszabadultak, magabiztosak és hatékonyak tudnak lenni. Budapest School családok maguk és önszántukból választják ezt az iskolát, áldoznak sok időt és energiát arra, hogy az iskolában tudjanak tanulni. Ezért az iskola feltételezi, hogy a gyerekek az iskolában akarnak tanulni önszántukból.

Sok oka lehet annak, hogy egy gyerek még sincs az iskolában. Például

  • betegnek, fáradtnak érezheti magát, fizikailag vagy lelkileg kimerült, vagy lehet valamilyen fertőző betegsége;

  • családjával tölt értékes, minőségi időt, mert fejlődését ez szolgálja a leginkább;

  • előre nem tervezett esemény miatt nem tud az iskolába menni;

  • utazik, felfedez, külső helyszínre szervezett tanulási programokon vesz részt;

  • egy projektjébe úgy belemerül, hogy érdemesnek találja nem az iskolában, fókuszáltan végezni a munkát.

A fenti példák is két jól elkülöníthető kategóriába sorolhatóak. A nem tervezett hiányzástól jól elkülöníthetőek azok az esetek, amikor a gyerek, bár nem az iskolában tartozkodik, mégis szervezett, strukturált módon biztosított a fejlődése, tanulása. Ezt az esetet a „távmunka" mintájára „távtanulásnak" hívja az iskola, mert ezt az időt is tanulásra szánjuk.

Alapelv, hogy a mentornak, gyereknek és szülőnek meg kell állapodni a távtanulásról. Minden félnek tudnia kell róla, meg kell előre tervezni és nem lehet esetleges. Mindenképpen meg kell különböztetni a nem tervezett hiányzástól.

# Tervezett távtanulás

Előre eltervezett módon, valamilyen program miatt nincs a gyerek az iskolában. Ilyenkor a mentor és a gyerek megtervezi a tanulás célját, várható eredményeit. A terv létrejöttéért a gyerek és a szülő felelős, és minden félnek el kell fogadnia a tervet. Tehát a mentornak hozzá kell járulnia. Ha a mentor nem járul hozzá, akkor addig nem kezdhető meg a távtanulás, amig megállapodás nem születik. Ha mégis, akkor azt nem tervezett hiányzásnak kell tekinteni.

Ha a tervezett távtanulás elérte a 20 napot vagy 160 órát, akkor a mentor mellett egy másik mentor szerepben dolgozó tanulásszervezőnek is meg kell ismernie és el kell fogadnia a tervet. 40 nap felett három mentornak kell együtt elfogadnia a tervet, melyek egyike egy másik tanulóközösség mentora.

# Nem tervezett hiányzás

A gyerek és a mentortanár nem tud előre felkészülni az iskolán kívüli tanulásra, mert a hiányzás előző nap vagy aznap derül ki, vagy más okból a megállapodás nem jön létre. A szülő feladata, hogy még ebben az esetben is erről reggel 9 óra előtt értesítse a mentortanárt. Mikroiskolánként eltérhet a preferált kommunikációs eszköz, ezért a tanulásszervezők feladata meghatározni, hogyan kérik az értesítés formáját.

Egy tanévben 15 munkanap, vagy 120 óra, de alkalmanként csak 5 munkanap, nem megtervezett hiányzást igazolhat a szülő (rögzített és dokumentált módon). Orvos által igazolt betegség, hatósági intézkedés és egyéb alapos indok esetén a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 51. § (2) értelmében igazoltnak kell tekinteni a hiányzást.

# Igazolatlan hiányzás

Az az eset, amikor a szülő vagy a mentortanár nem tudott a hiányzásról, nem volt előre megtervezve, vagy a 15 napos, 120 órás keret kimerült. Ebben az esetben az iskola szigorúbban jár el, mint általában más iskolák. Ilyenkor a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 51. § (3) pontja értelmében minden esetben az iskola értesíti a szülőt, és 10 igazolatlan óra után figyelmezteti, hogy a következő igazolatlan után „az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét". Az iskola megközelítése egyszerű: mivel partneri viszonyban van a tanár, gyerek és szülő, ezért az alapértelmezett az, hogy vagy előre meg lehetett volna beszélni a hiányzásokat, amely esetben tervezett távtanulásról beszélnénk, vagy betegség miatt kellett túllépni a 15 napot. Elég tág keretet enged az iskola. Abban az esetben azonban, amikor a gyerek vagy a szülő nem tartja be a kereteket, nem él a partneri viszonnyal, akkor ott valami baj van. Gyorsan kell reagálni.

# Hogyan biztosítja a rendszer a visszaélések kiküszöbölését

A Budapest Schoolba járó gyerek szülei és tanárai egyetlen igazolatlan óra hiányzás után értesítést kapnak arról, hogy a gyerek nem jelent meg az iskolában. Tehát egy gyerek nem tud szülei tudta nélkül távolmaradni.

Egy szülő 15 napon keresztül „igazolhat" nem tervezett hiányzást, hogy ne kelljen minden náthánál a körzeti orvosi rendszert terhelni, ahogy azt a Házi Gyermekorvosok Egyesülete javasolja. Miért feltételezzük, hogy nem él ezzel vissza a szülő és a gyerek? Mert az iskolában maradás feltétele a tanulás és a folyamatosan újra felállított tanulási célok követése. Az ezzel való visszaélés az iskola céljaival ellentétes és legkésőbb a soron következő trimeszter tanulási szerződésekor a felszínre kerül.

A távtanulást pedig nem tekinti az iskola hiányzásnak, mert a tanulás folytatólagos, dokumentált, megtervezett. A portfóliók bővülését pedig folyamatosan monitorozza az iskola. A mentortanár és a gyerek tévesen mérheti fel a helyzetet, és előfordulhat, hogy tanulásnak, fejlődésnek látnak valamit, ami nem az. Ezért került a rendszerbe a „külső megfigyelő" kitétel, hogy 20 nap után új tanárt kell bevonni a döntésbe. Ha a gyerek tanulási veszélybe kerül, akkor az a tanulási eredmények elmaradásából fél éven belül felfedezhető.

# Késések kezelése

A Budapest School tanulóközösségek maguk állítják fel a napirenddel kapcsolatos kereteket: mikor kezdenek, meddig tartanak a strukturált foglalkozások, mikor vannak a szünetek, és hogyan kezdődik újra a nap folyamán a fókuszált munka. A kereteket a tanulásszervező tanárok feladata kialakítani és trimeszterenként megkezdése előtt kihirdetni.

Fontos, megbeszélendő részlet, hogy hogyan kezeli a közösség a késéseket: mikortól lehet érkezni, mikor kezd a közösség annyira dolgozni, hogy zavaró, amikor valaki belép és megzavarja a folyamatot. Megállapodást köt a közösség, hogy hogyan kívánja kezelni a késéseket, mi segíti a csapatot leginkább a céljai elérésében.

Az iskola nem regisztrálja a késéseket, mert az iskola nem tudhatja, hogy egy-egy késés elfogadható-e a közösségnek vagy nem. Egy színdarab főpróbájáról 5 percet késni mást jelent a közösség számára, mint arról az óráról, ahol mindenki egyedül füllhallgatóval böngészi egy online tananyag számára legrelevánsabb fejezetét.

Ha egy csoportot megzavar valakinek az ismételt késése, akkor konfliktus alakul ki a csoport és a késő vagy a tanár és a késő között. Ezt a típusú konfliktust (is) a közösségi lét szabályai szerint kell feloldani.

Utolsó modosítás: 4/15/2021, 7:30:34 AM